सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता; दिगाे विकासमा हाम्राे सहभागिता

Good Governance, Transparency and Accountability; Our Participation in Sustainable Development

महिला रोजगारीका लागि दीगो वित्तिय पहुँच परियोजनाको स्थलगत अनुगमन तथा भ्रमण सम्पन्न

महिला रोजगारीका लागि दीगो वित्तिय पहुँच परियोजनाको स्थलगत अनुगमन तथा भ्रमण सम्पन्न


वमन बैंक/फिन चर्च एडको कार्यक्रम सहयोग, महिला उद्यमि महासंघ संगको साझेदारीमा सहकार्य नेपाल, सिन्धुलीद्धारा सिन्धुली जिल्लाका कमलामाई नगरपालीका ११ र १२, तिनपाटन गाउपालीका १, २ र ३ तथा दुधौली नगरपालीका ४ देखि ११ नं. वडामा संचालित “महिला रोजगारीका लागि दीगो वित्तिय पहुँच परियोजना” अन्तर्गत दुधौली नगरपालीका र तिनपाटन गाँउपालीका मा स्थलगत अनुगमन तथा भ्रमण सम्पन्न भएको छ ।