सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता; दिगाे विकासमा हाम्राे सहभागिता

Good Governance, Transparency and Accountability; Our Participation in Sustainable Development

विपदमा शिक्षा परियाेजना अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लाका विद्यालय निरिक्षक, श्राेत व्यक्तीहरूलाइ २ दिने विपद व्यवस्थापन, पुनर्लाभ र उत्थानशिल शिक्षा सम्बन्धी तालिम संचालन ।।

विपदमा शिक्षा परियाेजना अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लाका विद्यालय निरिक्षक, श्राेत व्यक्तीहरूलाइ २ दिने विपद व्यवस्थापन, पुनर्लाभ र उत्थानशिल शिक्षा सम्बन्धी तालिम संचालन ।।