सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता; दिगाे विकासमा हाम्राे सहभागिता

Good Governance, Transparency and Accountability; Our Participation in Sustainable Development

सम्मान परियाेजना अन्तर्गत बर्थिङ सेन्टरलाई उपकरण वितरण गर्ने क्रममा

सम्मान परियाेजना अन्तर्गत बर्थिङ सेन्टरलाई उपकरण वितरण गर्ने क्रममा


सम्मान परियाेजना अन्तर्गत बर्थिङ सेन्टरलाई उपकरण वितरण गर्ने क्रममा अरूणठाकुर गाविसकाे स्वास्थ्य केन्द्र पुग्ने अवसर प्राप्त भयाे । सारै राम्र भवन बनेकाे रहेछ खुशि लाग्याे । सगै रहेकाे अरूणठाकुर उ मा वि पनि कति राम्राे ।