सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता; दिगाे विकासमा हाम्राे सहभागिता

Good Governance, Transparency and Accountability; Our Participation in Sustainable Development

Unicef/FCA/EU काे अार्थिक सहयाेगमा

Unicef/FCA/EU काे अार्थिक सहयाेगमा


Unicef/EU काे अार्थिक सहयाेगमा FCA काे साझेदारीमा सहकार्य नेपालले सञ्चालन गरेकाे विपदमा शिक्षा परियाेजना अनुगमनका क्रममा Unicef का शिक्षा अधिकृत श्री नथुनी माेची, Fca का प्रतिनिधी