सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता; दिगाे विकासमा हाम्राे सहभागिता

Good Governance, Transparency and Accountability; Our Participation in Sustainable Development

GSK and Care काे सहयाेगमा सहकार्य नेपाल

GSK and Care काे सहयाेगमा सहकार्य नेपाल


GSK and Care काे सहयाेगमा सहकार्य नेपाल, सिन्धुलीले सञ्चालन गरेकाे सम्मान परियाेजनाकाे जिल्ला परियाेजना सल्लाहकार समितिले मिति २०७३/११/७ मा तिनकन्या गाविसकाे बर्थिङ सेन्टरकाे अनुगमनकाे केही झलक ।