सुशासन, पारदशिता, जवाफदेहिता र दीगाे विकासमा हाम्राे सहभािगता

Responsible Civil Society

Notice

शीलबंदी बोलपत्र माग गरिएको सम्बन्धी सूचना

July 18, 2022


शीलबन्दी दरभाउ माग गरिएको सुचना

June 13, 2022


Heiferprocurement

शिलबन्दी बाेलपत्र माग गरिएकाे सम्बन्धी सुचना ।।

May 25, 2022


नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा

April 17, 2022


संक्षिप्त सुचि प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा ।

April 8, 2022


शिलबन्दी बाेलपत्र माग गरिएकाे सम्बन्धि सुचना ।।

April 4, 2022


शीलबन्दी बोलपत्र माग गरिएको सम्बन्धी सूचना

November 12, 2021


शिलबन्दी बोलपत्र मांग गरिएको सम्बन्धि सूचना

October 24, 2021


शिलबन्दी बोलपत्र माग गरिएको सम्बन्धी सूचना

September 29, 2021


शिलबन्दी बोलपत्र माग गरिएको सम्बन्धी सूचना

August 19, 2021


कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

July 13, 2021


(प्रथम पटक प्रकाशित मिति:– २०७८/०३/२८ गते)

सहकार्य नेपाल, सिन्धुली सामाजिक सेवा, विकास, परिवर्तन, न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माणगर्ने उद्देश्य राखी २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा विधिवत रुपमा स्थापना भएको गैरनाफामुलक गैर सरकारी संस्था हो । यस संस्थाले स्थापनाकाल देखि सिन्धुली जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, जीविकोपार्जनका साथै सामाजिक जवाफदेहीताका क्षेत्रमा नेपाल सरकार र विभिन्न साझेदार निकायहरुसँगको साझेदारीमा कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, वमन बैंक/एफ.सि.ए. को आर्थिक सहयोग, महिला उद्यमी महासंघको साझेदारीमा यस संस्थाद्वारा सिन्धुली जिल्लाका दुधौली नगरपालिका, कमलामाइ नगरपालिका र तिनपाटन गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा आर्थिक रुपमा विपन्न र सामाजिक रुपमा पिछडिएका  समुदायहरुलाई लक्षित गरी उनीहरुको उद्यमशिलता विकास तथा सहकारीताको माध्यमबाट जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालन भईरहेको महिला रोजगारीका लागी दिगो वित्तिय पहुँच परियोजना  को लागि तपशिलमा उल्लेखित दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता परेको हुदाँ निम्नानुसार योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरखास्त आव्हान गरिन्छ । म्याद नाघी आएका र रीत नपुगेका दरखास्तहरु माथि कुनै कारवाही गरिने छैन ।

१.    पद: व्यवसाय विकास अधिकृत (Business Development Officer): १ (एक) जना ।
न्यूनतम योग्यता: 
 • मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट कम्तिमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको
 • स्थानीय निकाय वा अन्य सरकारी, गैर सरकारी संस्था तथा समुदायमा आधारित संस्थासँग व्यवसाय विकास, जिवीकोपार्जन, बजारिकरण वा लघुवित्त क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्षको कार्य अनुुभव भएको
 • समन्वय, सहजीकरण, सञ्चार तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवहारिक ज्ञान र सीप भएको ।
जिम्मेवारी
 • जीवीकोपार्जन तथा सहकारी सञ्चालनका क्षेत्रमाआवश्यक सूचनाहरु सङ्कलनगरि आवश्यकताको पहिचानगर्नुका साथै उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बन्धी क्रियाकलापहरु गर्ने निकायहरुसँग समन्वयगर्न सक्ने ।
 • उद्यमी र व्यवसायीबिच समन्वय गराउने ।
 • व्यवसायविकास सम्बन्धी योजना निर्माणगरि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने र नियमित अनुगमनगरि योजना कार्यान्वयनगर्ने ।
 • समुदायमा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुको नियमित अनुगमन तथा आवश्यक पृष्ठ पोषण गर्ने ।
 • परम्परागत रुपमा संचालित व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
 • बजार माग अनुसारको वस्तुहरु उत्पादनगर्न उद्यमीहरुलाइ प्रेरित गर्ने ।
 • उत्पादित वस्तुहरुको लक्षित बजार क्षेत्र पहिचानगर्ने ।
२.     पारिश्रमिकः परियोजनाको नियमानुसार उपलब्धहुने ।
३.     पेश गर्नु पर्ने आवश्यककागजातः निवेदनका साथ व्यक्तिगत विवरण (वायो–डाटा), शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी, नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी, कार्य अनुभव प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी र स्थायी लेखा नम्बरको प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्नेछ ।निवेदन संस्थाको इमेल ठेगानाबाट पनि पठाउन सकिने छ ।
४.    परिक्षाको किसिमः लिखित, समुहछलफल/प्रस्तुतीकरण र अन्तवार्ता (आवश्यकताअनुसार)
५.    आवेदन दिने अन्तिममितिः २०७८ श्रावण ०४ गते सोमबार बेलुका ५ः०० बजे भित्र ।
६.    प्राथमिकताः  महिला, दलित, जनजाती तथा सिमान्तकृत समुदाय ।
तोकिएको मितिभित्र पर्न आएका आवेदकहरुको लघुसूची (Short List) तयार पारिनेछ, साथै लघुसूची (Short List) मा परेका आवेदकहरुलाई मात्र लिखित, समुहछलफल/प्रस्तुतीकरण र अन्तवार्तामा सहभागिताको लागि सम्पर्क गरिनेछ ।
आवेदनदिने ठेगाना
सहकार्य नेपाल, सिन्धुली
कमलामाई नगरपालिकावडा नं.– ६, राममाडी
फोन: ०४७–५२०८६३÷५२११८८
इमेलः sahakarya2061@gmail.com
website: sahakaryasindhuli.org.np

कोटेशन माग सम्बन्धमा

June 21, 2021


Notice_UNDP_final

कालो कुखुरा तथा टर्कीको चल्लाहरू आपुर्तीकाे लागि काेटेशन आहृवान सम्वन्धि सुचना

May 29, 2020


४ हप्ते कालो कुखुरा (कडकनाथ) तथा टर्कीको चल्लाहरू आपुर्तीकाे लागि काेटेशन आहृवान सम्वन्धि सुचना ।

मितिः २०७७/०२/१६ (प्रथम पटक प्रकाशित)

प्रस्तुत विषयमा FCA को आर्थिक सहयोगमा सहकार्य नेपाल सिन्धुलीद्धारा सिन्धुली जिल्लामा संचालित WESAF and SSJV परियोजना क्षेत्रमा COVID-19 बाट अति प्रभावित परिवारहरुको जिविकोपार्जनमा तुरुन्त सहयोग पु-याउने उद्देश्यले तपशिलमा उल्लेख गरिएका Black Chicken Chicks  and Turkey Chicks आवश्यकता परेको हुदाँ के कति दरभाऊमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, निम्न सर्तहरुको अधिनमा रही सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र शिलबन्दी कोटेशन पेश गर्नु हुन अनुरोध छ । कोटेशन ईमेल मार्फत पनि पेश गर्न सकिने छ ।

 • ४ हप्ते कालो कुखराको चल्लाहरु = २३१० वटा
 • ४ हप्ते टर्कीका चल्लाहरु = १०० वटा
  नाेटः सबै चल्लाहरूमा माेरेक्स, गुम्बारो, रानीखेत आदी भ्याक्सिनहरु लगाएको हुनुपर्नेछ ।

Vacancy Announcement

May 15, 2020


Sahakarya Nepal, Sindhuli is a partner NGO of CDM Smith International for providing Social Mobilizers in Sindhuli District to assist in the USAID Nepal’s Reconstruction Engineering Services (NRES) Project implementation. Sahakarya Nepal Sindhuli announces a urgent vacancy for the following post,

Post: Social Mobilizer
Required Nos: 1 (One)
Qualification & Experiences: At least Bachelors degree with 7 yrs work experiences or above
Duty station: Sindhuli District
Deadline: 22nd May, 2020 (5:00 PM)

Apply to : Submit soft copy of your recent CV with a cover letter to sahakarya2061@gmail.com
If email is not access then drop hard copy of the same document in the office of Sahakarya Nepal, Sindhuli.  Contact person: Admin and Finance head, Cell: -9844225437; 047-520863

Please, find the details of the JD and Competencies Required in this link,

SM vacancy_NRES-Sahakarya Nepal

पुनः दाेश्राे पटक शिलबन्दी दरभाउ पत्र (काेटेशन) माग गरीएकाे सम्बन्धी सुचना

May 11, 2020


सहकार्य नेपाल, सिन्धुलीकाे सम्मान परियाेजना अन्तरगत स्वास्थय सम्बन्धी सरसमानकाे शिलबन्दी दरभाउ पत्र (काेटेशन) पुनः दाेश्राे पटक माग गरीएकाे हुदा सम्बन्धीत  दरभाउ पत्र पेश गर्न इच्छुकहरूले याे सुचना प्रकाशित भएकाे मितीले ७ दिन भित्र सरसमानकाे शिलबन्दी दरभाउ पत्र (काेटेशन) पेश गर्न हुन याे सुचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।

 पुनः दाेश्राे पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०१/२८ गते

Re_quotation_SAMMAN

बिस्तृत जानकारीको लागी संस्थाको ठेगानाः

सहकार्य नेपाल, सिन्धुली,
क.न.पा. ६, राममाडी ।
फोन नं.: ०४७–५२०८६३ or ९८४४२२५४३७
ईमेलः sahakarya2061@gmail.com
वेभसाइट: sahakaryasindhuli.org.np/notice

 

शिलबन्दी दरभाउ पत्र (काेटेशन) माग गरीएकाे सम्बन्धी सुचना

May 3, 2020


 

सहकार्य नेपाल, सिन्धुलीकाे सम्मान परियाेजना अन्तरगत स्वास्थय सम्बन्धी सरसमानकाे शिलबन्दी दरभाउ पत्र (काेटेशन) माग गरीएकाे सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०१/२१ गते

  Quotation_SAMMAN

बिस्तृत जानकारीको लागी संस्थाको ठेगानाः

सहकार्य नेपाल, सिन्धुली,
क.न.पा. ६, राममाडी ।
फोन नं.: ०४७–५२०८६३ or ९८४४२२५४३७
ईमेलः sahakarya2061@gmail.com
वेभसाइट: sahakaryasindhuli.org.np/notice

काेटेशन

April 20, 2020


quatation

 

जनहितकाे लागि नाेवल काेराेना भाइरसबाट बच्नन सहमार्य नेपाल सिन्धुलीकाे तर्फबाट संदेश

March 20, 2020