सुशासन, पारदशिता, जवाफदेहिता र दीगाे विकासमा हाम्राे सहभािगता

Responsible Civil Society

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना


(प्रथम पटक प्रकाशित मिति:– २०७८/०३/२८ गते)

सहकार्य नेपाल, सिन्धुली सामाजिक सेवा, विकास, परिवर्तन, न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माणगर्ने उद्देश्य राखी २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा विधिवत रुपमा स्थापना भएको गैरनाफामुलक गैर सरकारी संस्था हो । यस संस्थाले स्थापनाकाल देखि सिन्धुली जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, जीविकोपार्जनका साथै सामाजिक जवाफदेहीताका क्षेत्रमा नेपाल सरकार र विभिन्न साझेदार निकायहरुसँगको साझेदारीमा कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, वमन बैंक/एफ.सि.ए. को आर्थिक सहयोग, महिला उद्यमी महासंघको साझेदारीमा यस संस्थाद्वारा सिन्धुली जिल्लाका दुधौली नगरपालिका, कमलामाइ नगरपालिका र तिनपाटन गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा आर्थिक रुपमा विपन्न र सामाजिक रुपमा पिछडिएका  समुदायहरुलाई लक्षित गरी उनीहरुको उद्यमशिलता विकास तथा सहकारीताको माध्यमबाट जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालन भईरहेको महिला रोजगारीका लागी दिगो वित्तिय पहुँच परियोजना  को लागि तपशिलमा उल्लेखित दक्ष कर्मचारीको आवश्यकता परेको हुदाँ निम्नानुसार योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र दरखास्त आव्हान गरिन्छ । म्याद नाघी आएका र रीत नपुगेका दरखास्तहरु माथि कुनै कारवाही गरिने छैन ।

१.    पद: व्यवसाय विकास अधिकृत (Business Development Officer): १ (एक) जना ।
न्यूनतम योग्यता: 
  • मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट कम्तिमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको
  • स्थानीय निकाय वा अन्य सरकारी, गैर सरकारी संस्था तथा समुदायमा आधारित संस्थासँग व्यवसाय विकास, जिवीकोपार्जन, बजारिकरण वा लघुवित्त क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्षको कार्य अनुुभव भएको
  • समन्वय, सहजीकरण, सञ्चार तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवहारिक ज्ञान र सीप भएको ।
जिम्मेवारी
  • जीवीकोपार्जन तथा सहकारी सञ्चालनका क्षेत्रमाआवश्यक सूचनाहरु सङ्कलनगरि आवश्यकताको पहिचानगर्नुका साथै उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बन्धी क्रियाकलापहरु गर्ने निकायहरुसँग समन्वयगर्न सक्ने ।
  • उद्यमी र व्यवसायीबिच समन्वय गराउने ।
  • व्यवसायविकास सम्बन्धी योजना निर्माणगरि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने र नियमित अनुगमनगरि योजना कार्यान्वयनगर्ने ।
  • समुदायमा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुको नियमित अनुगमन तथा आवश्यक पृष्ठ पोषण गर्ने ।
  • परम्परागत रुपमा संचालित व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
  • बजार माग अनुसारको वस्तुहरु उत्पादनगर्न उद्यमीहरुलाइ प्रेरित गर्ने ।
  • उत्पादित वस्तुहरुको लक्षित बजार क्षेत्र पहिचानगर्ने ।
२.     पारिश्रमिकः परियोजनाको नियमानुसार उपलब्धहुने ।
३.     पेश गर्नु पर्ने आवश्यककागजातः निवेदनका साथ व्यक्तिगत विवरण (वायो–डाटा), शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी, नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी, कार्य अनुभव प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी र स्थायी लेखा नम्बरको प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्नेछ ।निवेदन संस्थाको इमेल ठेगानाबाट पनि पठाउन सकिने छ ।
४.    परिक्षाको किसिमः लिखित, समुहछलफल/प्रस्तुतीकरण र अन्तवार्ता (आवश्यकताअनुसार)
५.    आवेदन दिने अन्तिममितिः २०७८ श्रावण ०४ गते सोमबार बेलुका ५ः०० बजे भित्र ।
६.    प्राथमिकताः  महिला, दलित, जनजाती तथा सिमान्तकृत समुदाय ।
तोकिएको मितिभित्र पर्न आएका आवेदकहरुको लघुसूची (Short List) तयार पारिनेछ, साथै लघुसूची (Short List) मा परेका आवेदकहरुलाई मात्र लिखित, समुहछलफल/प्रस्तुतीकरण र अन्तवार्तामा सहभागिताको लागि सम्पर्क गरिनेछ ।
आवेदनदिने ठेगाना
सहकार्य नेपाल, सिन्धुली
कमलामाई नगरपालिकावडा नं.– ६, राममाडी
फोन: ०४७–५२०८६३÷५२११८८
इमेलः sahakarya2061@gmail.com
website: sahakaryasindhuli.org.np