सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता; दिगाे विकासमा हाम्राे सहभागिता

Good Governance, Transparency and Accountability; Our Participation in Sustainable Development

कर्मचारी छनाैटकाे नतीजा प्रकाशित सम्बन्धी सुचना

कर्मचारी छनाैटकाे नतीजा प्रकाशित सम्बन्धी सुचना


UNDP/Nepal र दुधाैली नगरपालिकाको आर्थिक साभेदारीमा यस संस्थाद्वारा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकामा COVID-19 बाट प्रभावीत तथा आर्थिक रुपमा विपन्न र सामाजिक रुपमा पिछडिएका समुदायहरुलाई लक्षित गरी उनीहरुलाई आयआर्जनको माध्यमबाट तत्कालै तथा दिर्घकालीन रुपमा जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालन हुन गइरहेको COVID-19 Response and Socio-economic Recovery Project को लागि तपशिलकाे बमाेजीम सफल उमेम्दारहरूलाइर्इ छनाैट गरिएकाे छ ।

Staff selection final list