सुशासन, पारदशिता, जवाफदेहिता र दीगाे विकासमा हाम्राे सहभािगता

Responsible Civil Society

पुनः दाेश्राे पटक शिलबन्दी दरभाउ पत्र (काेटेशन) माग गरीएकाे सम्बन्धी सुचना

पुनः दाेश्राे पटक शिलबन्दी दरभाउ पत्र (काेटेशन) माग गरीएकाे सम्बन्धी सुचना


सहकार्य नेपाल, सिन्धुलीकाे सम्मान परियाेजना अन्तरगत स्वास्थय सम्बन्धी सरसमानकाे शिलबन्दी दरभाउ पत्र (काेटेशन) पुनः दाेश्राे पटक माग गरीएकाे हुदा सम्बन्धीत  दरभाउ पत्र पेश गर्न इच्छुकहरूले याे सुचना प्रकाशित भएकाे मितीले ७ दिन भित्र सरसमानकाे शिलबन्दी दरभाउ पत्र (काेटेशन) पेश गर्न हुन याे सुचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।

 पुनः दाेश्राे पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०१/२८ गते

Re_quotation_SAMMAN

बिस्तृत जानकारीको लागी संस्थाको ठेगानाः

सहकार्य नेपाल, सिन्धुली,
क.न.पा. ६, राममाडी ।
फोन नं.: ०४७–५२०८६३ or ९८४४२२५४३७
ईमेलः sahakarya2061@gmail.com
वेभसाइट: sahakaryasindhuli.org.np/notice