सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता; दिगाे विकासमा हाम्राे सहभागिता

Good Governance, Transparency and Accountability; Our Participation in Sustainable Development

सहकार्य नेपालकाे बाख्रा, बंगुर तथा अन्य सामाग्रीकाे शिलबन्दी बोलपत्र माग गरिएको सम्वन्धि सुचना ।

सहकार्य नेपालकाे बाख्रा, बंगुर तथा अन्य सामाग्रीकाे शिलबन्दी बोलपत्र माग गरिएको सम्वन्धि सुचना ।


विषय: बाख्रा, सुँगुर तथा गाेठ बनाउने सामाग्री उपलब्ध गराउने सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र माग गरिएको सम्वन्धि सुचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/०६/१७ गते (कान्तीपुर दैनिकमा प्रकाशित)

Download the TOR and Tender notice _Final

प्रस्तुत विषयमा वमन बैंक फिनल्याण्ड/एफ.सि.ए को आर्थिक सहयोगमा सहकार्य नेपाल सिन्धुलीद्धारा संचालित “महिला रोजगारीका लागि दिगो वित्तिय पहुँच परियोजना (WESAF)”, “विपन्न समुदायका लागी आर्थिक तथा सामाजिक विकास परियोजना (SSEJV)” र UNDP र दुधाैली नगरपालिकाको सहयोगमा संचालित “कोभिड–१९ बाट प्रभावित परिवारहरुलाई सामाजिक तथा आर्थिक पुनःलार्भ परियोजना (CRSRP)” अन्तरगत कोभिड १९ बाट अति प्रभावित पशुपालन गर्ने उद्यमीहरुलाई पशु व्यवसायमा थप सहयोग गर्नका लागि आवश्यक भएका अनुुसुचि १ मा उल्लेखित उन्नत जातको बाख्राका पाठी, ब्याडको लागि बोका, सुँगुरको पाठीहरु र बीर का साथै बाख्रा तथा बंगुरपालनका लागि नमुना खोर निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने सिमेन्ट र जस्तापाता के कति दर भाऊमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, तोकिएका सर्तहरुको अधिनमा रही सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नु हुन अनुरोध छ । बोलपत्र ईमेल (sahakarya2061@gmail.com) मार्फत पनि सेक्युरिटी कोड राखी पेश गर्न सकिने छ ।

सर्तहरुः

१. बोलपत्रमा उल्लेख गरेको दरभाऊ अंक र अक्षर दुवैमा स्पष्ट हुनेगरी लेख्नुका साथै फर्म/कम्पनीको छाप र दस्तखत अनिवार्य गरिएको हुनुपर्नेछ ।
२. बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति २०७७/०६/२३ गते दिउँसो ४ः०० बजे सम्म रहने छ । यसरी पेश हुन आएका बोलपत्रहरु मिति २०७७/०६/२५ गते दिउँसो ४ः०० बजे संस्थाको कार्यालय कमलामाइ नगरपालिका वार्ड नं. ६, राममाडी सिन्धुलीमा खोलिनेछ ।
३. बोलपत्र पेश गर्ने आपुर्तिकर्ताहरुले आफ्नो फर्म/कम्पनी को दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र तथा आ.ब २०७५/०७६ को कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा सम्वन्धित निकायको म्याद थपको प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।
४. बोलपत्रका साथ आफुले आपुर्ति गर्न चाहेको बस्तुको जात र सामग्रीहरुको कम्पनी÷बा्रण्ड अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सहकार्य नेपालको खरिद समितिले आपुर्तिकर्ता फर्म वा कम्पनीले पेश गरेको बस्तुको गुणस्तरका लागि स्थलगत निरिक्षण गरी आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछ । समुह क, ख, ग सबैै वा कुनै एकमा मात्र पनि बोलपत्र पेश गर्न सकिनेछ ।
५. निर्धारित समय भित्र प्राप्त हुन आएका बोलपत्र आवश्यक मूल्याङ्कन गरी न्युनतम मूल्यमा गुणस्तरिय बस्तु/सामग्री पेश गर्ने आपुर्तिकर्ता/फर्मको बोलपत्र स्वीकृत गरि ईमेल वा फोन मार्फत जानकारी गराईनेछ ।
६. यदि पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएमा स्वीकृत भएको सुचना पाएको मितीले ५ दिनभित्र संस्थामा उपस्थित भई वा इमेल मार्फत सम्झौता गर्नुपर्नेछ र सझौता पश्चात खरिद आदेश प्राप्त भएको मितिले २१ दिन भित्रमा सम्झौता बमोजिमका बस्तु÷सामग्रीहरु संस्थाको कार्यक्षेत्र दुधौली नगरपालिकाको दुधौली, तिनपाटन गाउँपालिका वडा नंं. २ भिमस्थान, मरिण गाउँपालिका वडा नंं. ३ साहान र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको वडा नंं. २ र ४ मा स्वयम ढुवानी गरि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
७. बोलपत्र सम्बन्धी अन्य कुराहरु नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, सहकार्य नेपाल, सिन्धुलीको आर्थिक प्रशासन नियमावली, खरिद नियमावली र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।
८. माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै कारण जनाई बोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस संस्थाको खरिद समितिमा निहित रहनेछ ।

 

बोलपत्र पेश गर्ने ठेगानाः

सहकार्य नेपाल, सिन्धुली,
कमलामाइ नगरपालिका ६, राममाडी ।
फोन नं: ०४७–५२०८६३/५२११८८
ईमेलः sahakarya2061@gmail.com