सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता; दिगाे विकासमा हाम्राे सहभागिता

Good Governance, Transparency and Accountability; Our Participation in Sustainable Development

Staff Shortlisted

Staff Shortlisted


UNDP/Nepal र दुधाैली नगरपालिकाको आर्थिक साभेदारीमा यस संस्थाद्वारा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकामा COVID-19 बाट प्रभावीत तथा आर्थिक रुपमा विपन्न र सामाजिक रुपमा पिछडिएका समुदायहरुलाई लक्षित गरी उनीहरुलाई आयआर्जनको माध्यमबाट तत्कालै तथा दिर्घकालीन रुपमा जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालन हुन गइरहेको COVID-19 Response and Socio-economic Recovery Project को लागि तपशिलकाे उमेम्दारहरूलार्इ shortlist गरिएकाे छ ।

Staff shortlisted_Sahakarya Nepal