सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता; दिगाे विकासमा हाम्राे सहभागिता

Good Governance, Transparency and Accountability; Our Participation in Sustainable Development

Vacancy notice for COVID-19 Response and Socio-economic Recovery Project in Dudhauli

Vacancy notice for COVID-19 Response and Socio-economic Recovery Project in Dudhauli


कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मिति ः– २०७७/०४/२१ गते)

https://www.jobsnepal.com/project-coordinator-admin-and-finance-assistant-jt-jta-social-mobilizer-118090

सहकार्य नेपाल, सिन्धुली २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीमा विधिवत रुपमा स्थापना भएको गैरनाफामुलक गैर सरकारी संस्था हो । यस संस्थाले स्थापनाकाल देखि सिन्धुली जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, जीविकोपार्जन साथै स्थानीय निकायको सुसाशन, पारदर्शिता, सामाजिक जवाफदेहीताका क्षेत्रमा नेपाल सरकार र विभिन्न साझेदार निकायहरुसँगको साझेदारीमा कार्य गर्दै आइरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा UNDP/Nepal र दुधाैली नगरपालिकाको आर्थिक साभेदारीमा यस संस्थाद्वारा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकामा COVID-19 बाट प्रभावीत तथा आर्थिक रुपमा विपन्न र सामाजिक रुपमा पिछडिएका समुदायहरुलाई लक्षित गरी उनीहरुलाई आयआर्जनको माध्यमबाट तत्कालै तथा दिर्घकालीन रुपमा जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालन हुन गइरहेको COVID-19 Response and Socio-economic Recovery Project को लागि तपशिलमा उल्लेखित जनशक्ति आवश्यकता भएको हुँदा निम्नानुसार योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र दरखास्त आव्हान गरिन्छ । म्याद नाघी आएका र रीत नपुगेका दरखास्तहरु माथि कुनै कारवाही गरिने छैन ।

१. पदः परियोजना संयोजक (Project Coordinator) १ (एक) जना ।
न्यूनतम योग्यताः
– मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट कम्तिमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरि स्थानीय निकाय वा अन्य सरकारी, गैर सरकारी संस्था तथा समुदायमा आधारित संस्थासँग आवद्ध भइ जिवीकोपार्जनका क्षेत्रमा कम्तिमा ३ वर्षको कार्य अनुुभव भएको ।
– समन्वय, सहजीकरण, सञ्चार तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवहारिक ज्ञान र सीप भएको ।
– अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यमबाट प्रतिवेदन लेखन क्षमता भएको, कम्पुटर तथा ःक् यााष्अभ एबअपबनभ चलाउन सक्ने

२. पदः लेखा तथा प्रशासन सहायक (Admin and Finance assistant) १ (एक) जना ।
न्यूनतम योग्यताः
– मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट वाणिज्य संकायमा कम्तिमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको
– सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्षको कार्य अनुभव भएको ।
– समन्वय, सहजीकरण तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि व्यवहारिक ज्ञान र सीप भएको ।
– अंग्रेजी माध्यमबाट प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने ।

३. पदः जेटी/जेटिए (JTA/JT) २ (दुई) जना ।
न्यूनतम योग्यताः
– मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट कुषि तथा पशु विषयमा कम्तिमा जेटिए वा जेटी सरह उत्तीर्ण गरि सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्षको कार्य अनुभव भएको ।

४. पदः EDF/सामाजिक परिचालक (EDF/Social Mobilizer) १ (एक) जना ।
न्यूनतम योग्यताः
– मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट आइ.ए.वा सो सरह उत्तिर्ण भइ जीविकोपार्जन तथा सामाजिक परिचालन सम्वन्धि २ वर्षको कार्य अनुभव भएको । कृषि तथा पशु विषयमा तालिम प्राप्तलाइ विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

पारिश्रमिकः परियोजनामा व्यवस्था भएबमोजिम उपलब्ध हुनेछ ।

परियोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रः सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिकाका का ६ वटा वडाहरु ।

पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातः निवेदनका साथ व्यक्तिगत विवरण (वायो–डाटा), शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी, नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को प्रतिलिपी, कार्य अनुभव प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्नेछ । निवेदन संस्थाको इमेल ठेगाना (sahakarya2061@gmail.com) बाट पनि पठाउन सकिने छ ।

परिक्षाको किसिम ः लिखित, समुह छलफल÷प्रस्तुतीकरण र अन्तवार्ता
आवेदन दिने अन्तिम मिति ः २०७७/०४/२७ गते अपरान्ह ५ः०० बजे भित्र ।

तोकिएको मिति भित्र पर्न आएको आवेदकहरुको लघुसूची (Short list) तयार पारिनेछ, साथै लघुसूचीमा परेका आवेदकहरुलाई मात्र लिखित, समुह छलफल /प्रस्तुतीकरण र अन्र्तवार्तामा सहभागिताको लागि सम्पर्क गरिनेछ ।

आवेदन दिने ठेगाना ः

सहकार्य नेपाल, सिन्धुली
कमलामाइ नगरपालिका वडा नं.– ६, राममाडी
इमेलः sahakarya2061@gmail.com,